Categorieën
Nieuws

Kom 26 oktober naar de ledenvergadering!

Donderdag 26 oktober 2023 kunnen we weer terecht in de aula van de Prins Clausschool in de Weezenhof 81e straat (Let op: dus niet aan de 40e straat). Lees alvast de uitnodiging en de agenda. Als u zich vooraf aanmeld (het is niet verplicht), dan weten wij hoeveel koffie we moeten schenken. Kunt u niet komen? Laat uw mening vertegenwoordigen door een volmacht.

De verslagen van de vorige Algemene Ledenvergaderingen (ALV) zijn te vinden op de pagina Notulen.

Categorieën
Nieuws

Verzoekschrift voorlopige voorziening ingediend

De Belangenvereniging Weezenhof heeft een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening in de beroepsprocedure tegen de gemeente Nijmegen. Terwijl de gemeente Nijmegen in de beroepsprocedure uitstel vraagt en verkrijgt voor het voeren van verweer tot na haar zomerreces, wordt de Belangenvereniging strikt gehouden aan door de gemeente Nijmegen gestelde termijn voor het aanhangig maken van een dure en ook anderszins ingrijpende kortgedingprocedure op straffe van het verlies van recht. Lees hier het hele verzoekschrift.

Categorieën
Nieuws

Inspreken bij gemeenteraad

Vanavond, 17 mei 2023, is het zover, we kunnen inspreken bij de gemeenteraad vanaf 18.00u. Wie niet kan komen kan alsnog online meekijken, laat je interesse blijken en kijk hier mee!

De petitie nog niet ondertekend? Tot 15.00u kunnen we de laatste stand meenemen, maar ook later kan uw ondertekening nog steeds zinvol zijn, de gemeenteraad beslist immers pas later.

Categorieën
Nieuws

Petitie gestart!

De Belangenvereniging Weezenhof wil de gemeenteraad van Nijmegen oproepen om niet akkoord te gaan met het huidige bestemmingsplan. Daarom zijn we een petitie gestart. Help mee deze petitie onder de aandacht van de andere bewoners en bezoekers van de Weezenhof te brengen en druk deze flyer van de petitie af en verspreid hem overal!

Voor verdere informatie, kom vanavond (!) naar de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Categorieën
Nieuws

Alle insprekers verzamelen!

Heeft u ook een zo’n brief gekregen om te mogen inspreken bij de gemeenteraad? Meld u dan aan bij de griffie voor 12.00u op maandag 16 mei. En kom ook naar de voorafgaande ledenvergadering. Dan kunnen we afstemmen wie over welk onderwerp spreekt. Daarmee voorkomen we nodeloze herhalingen en kunnen we elk detail goed belichten.

Heeft u geen zienswijze ingediend, maar bent u wel geïnteresseerd? Kom ook naar de ledenvergadering om 20.00u op dinsdag 9 mei in de Prins Clausschool Weezenhof 40-02! Uw ideeën en toevoegingen kunnen de andere sprekers misschien helpen.

Categorieën
Nieuws

Kom 9 mei naar de ledenvergadering!

Dinsdag 9 mei 2023 kunnen we weer terecht in de aula van de Prins Clausschool in de Weezenhof 40e straat. Lees alvast de uitnodiging en de agenda. Als u zich vooraf aanmeld (het is niet verplicht), dan weten wij hoeveel koffie we moeten schenken. Kunt u niet komen? Laat uw mening vertegenwoordigen door een volmacht.

De verslagen van de vorige Algemene Ledenvergaderingen (ALV) zijn te vinden op de pagina Notulen.

Categorieën
Nieuws

Beantwoording zienswijzen

Eenieder die een zienswijze heeft ingestuurd, heeft ondertussen ook een reactie van de gemeente mogen ontvangen, zoals bijvoorbeeld deze brief.

Afgelopen 4 april jongstleden is in de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 -1 (Winkelcentrum – Weezenhof) vastgesteld, zie hier het college- en het raadsvoorstel.

De antwoorden op alle 77 zienswijzen, die namens 97 bewoners, zijn ingediend zijn gecombineerd te vinden in deze zienswijze nota.

Voor meer gedetailleerde achtergrondinformatie zijn ook hier nog te vinden:

Categorieën
Verkeer

Eis je wandel- en fietsruimte op

Een van de redenen dat de belangenvereniging is opgericht, is de wens om weer een winkelcentrum te krijgen dat voor alle buurtbewoners toegankelijk is. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor de fietsers en voetgangers die het centrum zullen gaan bezoeken. Gemiddeld leggen wij Nederlanders een fietsafstand van 2.18 km af om boodschappen te doen. Het winkelcentrum is zelfs vanaf de meest afgelegen plek in de Weezenhof met nog geen kilometer afstand dus vlot te bezoeken op de fiets. Het zou daarom min of meer logisch moeten zijn dat men bij de aanleg van het terrein rekening houdt met de zowel de toegankelijkheid als de parkeergelegenheid van allerlei soorten tweewielers.

Dat het niet vanzelfsprekend is dat met alle verkeersdeelnemers rekening wordt gehouden zien we aan de trend om overal deelscooters te plaatsen. Die worden, om promotionele redenen uiteraard, op de meest zichtbare plekken geplaatst. Dat dit niet voor iedereen even fijn is blijkt wel uit de gevolgen voor de verkeersstromen. Voetgangers die om de scooters heen moeten lopen betreden vaak zonder omkijken het fietspad: dat zorgt voor af en toe een bijna-ongeluk, maar echte ongelukken zijn ons gelukkig nog niet bekend. Slechtziende of zelfs blinde mensen worden geholpen de route te volgen door zogenaamde ribbelstenen, maar als daar deelscooters slordig op staan geparkeerd, is het voor hen uiteraard extra vervelend. Dat is duidelijk te zien op de foto die is bijgevoegd op de recent gestarte petitie: bezoekers van het zwembad of buurthuis in de Meijhorst zullen verder weg moeten parkeren als gevolg van deze wildparkeerders.

Dus wie zich er ook aan ergert, klimt in de pen, eh, klikt op de petitie (en bevestigt de e-mail) zodat deze dwaling gecorrigeerd kan worden. Als de gebruikers van deze deelscooters niet duidelijk naar een eigen parkeerplek gedirigeerd worden, bijvoorbeeld doordat de bedrijven er consequenties voor hen aan verbinden, lonkt er hetzelfde toekomstige schrikbeeld als dat van deelfietsen en blijft er van de geclaimde milieuwinst niets over.

Categorieën
Nieuws Uncategorized

Verslag hoorzitting

Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden tussen de Belangenvereniging Weezenhof en de gemeente over de het bezwaarschrift dat ingediend was naar aanleiding van het besluit van 9 december 2022. Voor een volledige verslaglegging van de hoorzitting, lees verder via deze link.

Categorieën
Nieuws

Raadsleden uitgenodigd

Om de gemeenteraadsleden te informeren over de massaliteit van bouwplannen, de hoogte en de positie van het gebouw, het aantal appartementen en de daaruit voortvloeiende parkeerproblemen zijn ze op 16 maart door de belangenvereniging uitgenodigd. Een blik op de werkelijke situatie zegt wellicht meer dan duizend woorden. Lees hier de uitnodiging.