Categorieën
Nieuws

Kom 26 oktober naar de ledenvergadering!

Donderdag 26 oktober 2023 kunnen we weer terecht in de aula van de Prins Clausschool in de Weezenhof 81e straat (Let op: dus niet aan de 40e straat). Lees alvast de uitnodiging en de agenda. Als u zich vooraf aanmeld (het is niet verplicht), dan weten wij hoeveel koffie we moeten schenken. Kunt u niet komen? Laat uw mening vertegenwoordigen door een volmacht.

De verslagen van de vorige Algemene Ledenvergaderingen (ALV) zijn te vinden op de pagina Notulen.

Categorieën
Nieuws

Verzoekschrift voorlopige voorziening ingediend

De Belangenvereniging Weezenhof heeft een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening in de beroepsprocedure tegen de gemeente Nijmegen. Terwijl de gemeente Nijmegen in de beroepsprocedure uitstel vraagt en verkrijgt voor het voeren van verweer tot na haar zomerreces, wordt de Belangenvereniging strikt gehouden aan door de gemeente Nijmegen gestelde termijn voor het aanhangig maken van een dure en ook anderszins ingrijpende kortgedingprocedure op straffe van het verlies van recht. Lees hier het hele verzoekschrift.

Categorieën
Nieuws

Inspreken bij gemeenteraad

Vanavond, 17 mei 2023, is het zover, we kunnen inspreken bij de gemeenteraad vanaf 18.00u. Wie niet kan komen kan alsnog online meekijken, laat je interesse blijken en kijk hier mee!

De petitie nog niet ondertekend? Tot 15.00u kunnen we de laatste stand meenemen, maar ook later kan uw ondertekening nog steeds zinvol zijn, de gemeenteraad beslist immers pas later.

Categorieën
Nieuws

Petitie gestart!

De Belangenvereniging Weezenhof wil de gemeenteraad van Nijmegen oproepen om niet akkoord te gaan met het huidige bestemmingsplan. Daarom zijn we een petitie gestart. Help mee deze petitie onder de aandacht van de andere bewoners en bezoekers van de Weezenhof te brengen en druk deze flyer van de petitie af en verspreid hem overal!

Voor verdere informatie, kom vanavond (!) naar de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Categorieën
Nieuws

Alle insprekers verzamelen!

Heeft u ook een zo’n brief gekregen om te mogen inspreken bij de gemeenteraad? Meld u dan aan bij de griffie voor 12.00u op maandag 16 mei. En kom ook naar de voorafgaande ledenvergadering. Dan kunnen we afstemmen wie over welk onderwerp spreekt. Daarmee voorkomen we nodeloze herhalingen en kunnen we elk detail goed belichten.

Heeft u geen zienswijze ingediend, maar bent u wel geïnteresseerd? Kom ook naar de ledenvergadering om 20.00u op dinsdag 9 mei in de Prins Clausschool Weezenhof 40-02! Uw ideeën en toevoegingen kunnen de andere sprekers misschien helpen.

Categorieën
Nieuws

Kom 9 mei naar de ledenvergadering!

Dinsdag 9 mei 2023 kunnen we weer terecht in de aula van de Prins Clausschool in de Weezenhof 40e straat. Lees alvast de uitnodiging en de agenda. Als u zich vooraf aanmeld (het is niet verplicht), dan weten wij hoeveel koffie we moeten schenken. Kunt u niet komen? Laat uw mening vertegenwoordigen door een volmacht.

De verslagen van de vorige Algemene Ledenvergaderingen (ALV) zijn te vinden op de pagina Notulen.

Categorieën
Nieuws

Beantwoording zienswijzen

Eenieder die een zienswijze heeft ingestuurd, heeft ondertussen ook een reactie van de gemeente mogen ontvangen, zoals bijvoorbeeld deze brief.

Afgelopen 4 april jongstleden is in de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 -1 (Winkelcentrum – Weezenhof) vastgesteld, zie hier het college- en het raadsvoorstel.

De antwoorden op alle 77 zienswijzen, die namens 97 bewoners, zijn ingediend zijn gecombineerd te vinden in deze zienswijze nota.

Voor meer gedetailleerde achtergrondinformatie zijn ook hier nog te vinden:

Categorieën
Nieuws Uncategorized

Verslag hoorzitting

Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden tussen de Belangenvereniging Weezenhof en de gemeente over de het bezwaarschrift dat ingediend was naar aanleiding van het besluit van 9 december 2022. Voor een volledige verslaglegging van de hoorzitting, lees verder via deze link.

Categorieën
Nieuws

Raadsleden uitgenodigd

Om de gemeenteraadsleden te informeren over de massaliteit van bouwplannen, de hoogte en de positie van het gebouw, het aantal appartementen en de daaruit voortvloeiende parkeerproblemen zijn ze op 16 maart door de belangenvereniging uitgenodigd. Een blik op de werkelijke situatie zegt wellicht meer dan duizend woorden. Lees hier de uitnodiging.

Categorieën
Nieuws

Bezwaarschift WOO ontvangen

De gemeente heeft op 15 januari 2023 ons bezwaarschrift m.b.t. het WOO antwoord ontvangen. Hier kunt u de ontvangstbevestiging lezen.