Categorieën
Verkeer

Eis je wandel- en fietsruimte op

Een van de redenen dat de belangenvereniging is opgericht, is de wens om weer een winkelcentrum te krijgen dat voor alle buurtbewoners toegankelijk is. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor de fietsers en voetgangers die het centrum zullen gaan bezoeken. Gemiddeld leggen wij Nederlanders een fietsafstand van 2.18 km af om boodschappen te doen. Het winkelcentrum is zelfs vanaf de meest afgelegen plek in de Weezenhof met nog geen kilometer afstand dus vlot te bezoeken op de fiets. Het zou daarom min of meer logisch moeten zijn dat men bij de aanleg van het terrein rekening houdt met de zowel de toegankelijkheid als de parkeergelegenheid van allerlei soorten tweewielers.

Dat het niet vanzelfsprekend is dat met alle verkeersdeelnemers rekening wordt gehouden zien we aan de trend om overal deelscooters te plaatsen. Die worden, om promotionele redenen uiteraard, op de meest zichtbare plekken geplaatst. Dat dit niet voor iedereen even fijn is blijkt wel uit de gevolgen voor de verkeersstromen. Voetgangers die om de scooters heen moeten lopen betreden vaak zonder omkijken het fietspad: dat zorgt voor af en toe een bijna-ongeluk, maar echte ongelukken zijn ons gelukkig nog niet bekend. Slechtziende of zelfs blinde mensen worden geholpen de route te volgen door zogenaamde ribbelstenen, maar als daar deelscooters slordig op staan geparkeerd, is het voor hen uiteraard extra vervelend. Dat is duidelijk te zien op de foto die is bijgevoegd op de recent gestarte petitie: bezoekers van het zwembad of buurthuis in de Meijhorst zullen verder weg moeten parkeren als gevolg van deze wildparkeerders.

Dus wie zich er ook aan ergert, klimt in de pen, eh, klikt op de petitie (en bevestigt de e-mail) zodat deze dwaling gecorrigeerd kan worden. Als de gebruikers van deze deelscooters niet duidelijk naar een eigen parkeerplek gedirigeerd worden, bijvoorbeeld doordat de bedrijven er consequenties voor hen aan verbinden, lonkt er hetzelfde toekomstige schrikbeeld als dat van deelfietsen en blijft er van de geclaimde milieuwinst niets over.

Categorieën
Nieuws Verkeer

Zienswijze geluidshinder

De toegelaten geluidshinder om het winkelcentrum Weezenhof wordt verhoogd van 48 naar 55dB. Wilt u daarop (ook) een zienswijze indienen? dan hebben we alvast een voorbeeld gemaakt:

Deze zienswijze kunt u afzonderlijk indienen, ongeacht of u al een zienswijze over de bouwmassa, parkeren, doorstroming en ontmoetingsplein heeft ingediend.

Ter informatie: geluidsoverlast kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid, zie dit artikel van de NRC. In Nederland liggen de normen helaas hoger dan het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Categorieën
Verkeer

U draait en u …

Je wilt je niet voorstellen wat voor (persoonlijke) schade er allemaal kan ontstaan met achteruit parkeren. Natuurlijk zal een professionele chauffeur dit klusje vaker klaren, maar waarom maken we het haar of hem moeilijker dan strikt noodzakelijk is? Wie de plannen bestudeert en dan let op de goederenaanvoer van de supermarkt, kan zich verbazen over de krapte van het ontwerp, en de verkeershinder die ontstaat tijdens het achteruitsteken: de toegang van een groot gedeelte van de 53e en 54e straat is geblokkeerd, alsmede de route van de stadsbus. Oordeel zelf.

De aanvoer van de supermarkt rechtsonder.
Omkeren vereist ervaring en geduld, ook als de stadsbus passeert.