Gemeente-informatie

In chronologische volgorde staat hier de door de gemeente uitgegeven informatie over het bestemmingsplan Weezenhof.

21 September 2022

13 September 2022

Collegevoorstel ontwerpbestemmingsplan Weezenhof

1 September 2022

Verbeelding ontwerpbestemmingsplan Weezenhof

20 Juli 2022

Vooraankondiging bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 – 1 (Winkelcentrum- Weezenhof) (archief)

24 Mei 2022

Toelichting ontwerpbestemmingsplan Weezenhof

25 April 2022

Ontwerpbestemmingsplan Weezenhof