Jurisprudentie

2022

2 November: Uitspraak van het beroep (ons archief) ingesteld door Mobilisation for the Environment (MOB) tegen het inpassingsplan “Porthos transport en opslag van CO2“. Hier het bijbehorende persbericht (archief).