Categorieën
Nieuws

Beantwoording zienswijzen

Eenieder die een zienswijze heeft ingestuurd, heeft ondertussen ook een reactie van de gemeente mogen ontvangen, zoals bijvoorbeeld deze brief.

Afgelopen 4 april jongstleden is in de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 -1 (Winkelcentrum – Weezenhof) vastgesteld, zie hier het college- en het raadsvoorstel.

De antwoorden op alle 77 zienswijzen, die namens 97 bewoners, zijn ingediend zijn gecombineerd te vinden in deze zienswijze nota.

Voor meer gedetailleerde achtergrondinformatie zijn ook hier nog te vinden: