Categorieën
Nieuws

Ledenbijdrage

Op de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 oktober 2022, is met meerderheid van stemmen het voorstel aangenomen een bijdrage van € 5,= van de leden te vragen. Hiermee willen we de recent gemaakte kosten van website, ballonnen en dergelijke alsmede de (kleine) toekomstige uitgaven betalen.

Op de avond zelf hebben reeds 24 leden voldaan, en om het zo gemakkelijk mogelijk maken kunt u zelf kiezen hoe u wilt betalen:

Manier 1, met de smartphone

Scan met de camera-app of een QR-lezer-app de QR-code hieronder.

Manier 2, met een betaallink

Betaal via betaallink met behulp van uw PC en browser. Eenvoudig en gemakkelijk.

Manier 3, een handmatige overschrijving

Maak zelf € 5,= over op deze rekening:

Stichting Huis van Weezenhof
NL57 RABO 0337 4409 80

onder vermelding van: tbv. Belangenvereniging Weezenhof

(We bedanken het Huis Van Weezenhof voor het tijdelijk ter beschikking stellen van hun bankrekening voor deze inzameling)