Notulen

De eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) is een feit! En de notulen zijn ook al beschikbaar:

2022

ALV_1: 20 oktober 2022.