Categorieën
Nieuws

Bezwaarschift WOO ontvangen

De gemeente heeft op 15 januari 2023 ons bezwaarschrift m.b.t. het WOO antwoord ontvangen. Hier kunt u de ontvangstbevestiging lezen.

Categorieën
Nieuws

Bezwaarschrift WOO-verzoek

De belangenvereniging constateert dat op een aantal
onderdelen van de reactie op ons WOO-verzoek de bijbehorende stukken met motivatie missen. Wat missen we?

 1. Het verslag van de eerste besloten vergadering van de Commissie Beeld-Kwaliteit (Cie BK).
 2. Helderheid over de inconsistentie in de advisering door de Cie BK.
 3. Informatie over het voortraject, voorafgaand aan de opstelling van een anterieure overeenkomst (AOK)
 4. Informatie over de keuze van de aantallen woningen en over een noodwinkel voor supermarkt LIDL.
 5. Een inzichtelijke onderbouwing van parkeerbehoefte en parkeerdruk.
 6. Een toereikende onderbouwing van windturbulentie, geluidsdruk en de luchtkwaliteit.

Daarom sturen we dit bezwaarschrift.

Categorieën
Nieuws

Reactie WOO verzoek

Op 9 december heeft de belangenvereniging een antwoord gekregen van de gemeente, op de door ons verstuurde Woo-verzoek (de Wet Open Overheid).

Om het zoeken en verwijzen enigszins te vergemakkelijken is hieronder een chronologisch overzicht van de verstrekte informatie gegeven, alsmede de paginanummer waarop het desbetreffende stuk begint in dit verzameldocument (het downloaden van deze 261 pagina’s kan even duren, het is ongeveer 54Mbyte groot).

2019

 • 27 februari, blz. 82: E-mail projectontwikkelaar over gesprek op 23 januari 2019.
 • 11 juni, blz. 74: Reactie gemeente op brief Bewonersplatform Weezenhof.

2020

 • 29 juni, blz. 92: Besluitenlijst herontwikkeling Winkelcentrum Weezenhof.
 • 5 oktober 5, blz. 6: Bijlage 3, Advies van Commisie Beeldkwaliteit.

2021

 • 3 februari, blz 226: Eerste concept AOK (Anterieure OvereenKomst)
 • 11 februari, blz 222: E-mail bespreking AOK.
 • 16 februari, blz 218: E-mail bespreking AOK.
 • 25 februari, blz 88: Stand van zaken en bespreekpunten..
 • 1 maart, blz. 86: Besluitenlijst, stand van zaken.
 • 4 maart, blz. 178: E-mail gewijzigde versie AOK Winkel- Centrum Weezenhof. en conceptversie AOK.
 • 25 maart, blz. 170: E-mail terugkoppeling CBK (Commissie Beeld-Kwaliteit) Weezenhof.
 • 29 maart, blz. 38: Bijlage 3,Commisie Beeldkwaliteit, Vooroverleg II
 • 13 april, blz. 166: Verzoek concept versie AOK.
 • 20 april, blz. ??: E-mail met vragen vragen AOK.
 • 25 mei, blz. 70: Reactie gemeente op Bewonersplatform Weezenhof.
 • 15 juli, blz. 100: bijlage 12. E-mail overeenkomst (AOK op blz. 102).
 • 26 augustus, blz. 46: Bijlage 4, Commissie Beeldkwaliteit, Vooroverleg III
 • 30 augustus, blz. 142: E-mail verzoek om op te schieten.
 • 25 augustus, blz. 144: E-mail AOK winkelcentrum Weezenhof.
 • 31 augustus, blz. 150: E-mail met update over overeenkomst.
 • 3 september, blz. 154: E-mail parkeerkelder wordt fietskelder.
 • 4 oktober, blz. 96: Bijlage 11, Besluitenlijst anterieure overeenkomst (AOK).
 • 21 oktober, blz. ??: bijlage 5: Reacties op de inloopavond winkelcentrum Weezenhof

2022

 • 14 februari, blz. 78: vergaderstuk wijkplatform ontwikkelaar en gemeente
 • 22 november, blz. 10: Bijlage 2 (Hoofdstructuur en ruimtelijke context)
 • 9 december, blz. 1: Antwoord Woo-verzoek winkelcentrum
Categorieën
Nieuws

Zienswijzen ontvangen

Op 1 december 2022 heeft de gemeente de ontvangstbevestigingen verstuurd: onze zienswijzen worden in een reactienota samengevat en zal het college van hierop een inhoudelijke reactie geven.

De beantwoording van alle zienswijzen zal waarschijnlijk in januari 2023 gereed zijn. Daarna wordt het bestemmingsplan inclusief de reactienota aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.

We blijven u op de hoogte houden!

Categorieën
Nieuws

Ledenbijdrage

Op de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 oktober 2022, is met meerderheid van stemmen het voorstel aangenomen een bijdrage van € 5,= van de leden te vragen. Hiermee willen we de recent gemaakte kosten van website, ballonnen en dergelijke alsmede de (kleine) toekomstige uitgaven betalen.

Op de avond zelf hebben reeds 24 leden voldaan, en om het zo gemakkelijk mogelijk maken kunt u zelf kiezen hoe u wilt betalen:

Manier 1, met de smartphone

Scan met de camera-app of een QR-lezer-app de QR-code hieronder.

Manier 2, met een betaallink

Betaal via betaallink met behulp van uw PC en browser. Eenvoudig en gemakkelijk.

Manier 3, een handmatige overschrijving

Maak zelf € 5,= over op deze rekening:

Stichting Huis van Weezenhof
NL57 RABO 0337 4409 80

onder vermelding van: tbv. Belangenvereniging Weezenhof

(We bedanken het Huis Van Weezenhof voor het tijdelijk ter beschikking stellen van hun bankrekening voor deze inzameling)

Categorieën
Nieuws

Zienswijze van de belangenvereniging

Op woensdag 12 oktober 2022 heeft de belangenvereniging haar zienswijze gestuurd naar de gemeenteraad van Nijmegen. Kees Teeken zal op 19 oktober (vanavond!) een toelichting geven op deze ingediende zienswijze. Kijk live mee vanaf 18.00u op deze link.

De link is ook toegankelijk via https://ris2.ibabs.eu/Nijmegen en vervolgens klikken op “Raadzaal (gespreksrondes) (Stadhuis – Raadzaal)”.

Categorieën
Nieuws Verkeer

Zienswijze geluidshinder

De toegelaten geluidshinder om het winkelcentrum Weezenhof wordt verhoogd van 48 naar 55dB. Wilt u daarop (ook) een zienswijze indienen? dan hebben we alvast een voorbeeld gemaakt:

Deze zienswijze kunt u afzonderlijk indienen, ongeacht of u al een zienswijze over de bouwmassa, parkeren, doorstroming en ontmoetingsplein heeft ingediend.

Ter informatie: geluidsoverlast kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid, zie dit artikel van de NRC. In Nederland liggen de normen helaas hoger dan het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Categorieën
Nieuws

Voorbeeld zienswijze

De gemeentelijke bouwplannen van het winkelcentrum staan online: raadpleeg vooral ook het tabblad ‘documenten‘ bij bovenstaande link.

Als goede start om zelf een zienswijze in te dienen (vroeger heette dat een bezwaarschrift) staat hieronder links naar een voorbeeld zienswijze.

U kunt zelf naar behoefte bezwaren toevoegen, wijzigen en/of verwijderen. Elke zienswijze vertegenwoordigt weer een unieke stem van de wijk, schroom daarom niet er een in te dienen.

Het indienen kunt u online doen door hier in te loggen met uw DigiD. Of u kunt het als brief sturen naar de gemeenteraad:

Gemeenteraad Nijmegen
Postbus 9105
6500HG Nijmegen

Neem de tijd om uw zienswijze zorgvuldig te formuleren, kom eventueel naar de dagdelen dat de belangenvereniging u aanbied om te helpen om het in te vullen. Stuur uw zienswijze wel op voor woensdag 2 november 2022.

Zoals aangegeven kunt u zelf de zienswijze indienen. Daarnaast zal de Belangenvereniging, namens alle leden, ook nog een zienswijze indienen.

Categorieën
Verkeer

U draait en u …

Je wilt je niet voorstellen wat voor (persoonlijke) schade er allemaal kan ontstaan met achteruit parkeren. Natuurlijk zal een professionele chauffeur dit klusje vaker klaren, maar waarom maken we het haar of hem moeilijker dan strikt noodzakelijk is? Wie de plannen bestudeert en dan let op de goederenaanvoer van de supermarkt, kan zich verbazen over de krapte van het ontwerp, en de verkeershinder die ontstaat tijdens het achteruitsteken: de toegang van een groot gedeelte van de 53e en 54e straat is geblokkeerd, alsmede de route van de stadsbus. Oordeel zelf.

De aanvoer van de supermarkt rechtsonder.
Omkeren vereist ervaring en geduld, ook als de stadsbus passeert.

Categorieën
Nieuws

Hulp bij indienen zienswijze

Op 3 oktober 2022 van 17.00 uur tot 20.00 uur organiseert de gemeente een inloopavond in wijkcentrum Dukenburg in de Meijhorst 7039. Ook hiervoor is het belangrijk dat u zich daar laat informeren.

Omdat het schrijven van een zienswijze een moeilijke zaak is bieden we hulp aan bij het kopiëren van onze zienswijze en het aanpassen ervan. Zodat u zelf een zienswijze kan indienen. Neem uw DigiD mee als u dat gelijk digitaal wilt doen. U bent daarvoor welkom in het Huis Van Weezenhof op onderstaande tijden:

 • Woensdag 5 oktober van 13.00 tot 16.00 uur.
 • Donderdag 6 oktober van 11.00 tot 13.00 uur.
 • Donderdag 6 oktober van 19.00 tot 21.00 uur.

Om een idee te krijgen over de oppervlakte die de plannen innemen kun u hier op de plankaart kijken. De maximale hoogte is 38 meter zoals in het plaatje hieronder aangegeven.

Het gebouw bereikt een hoogte van 38 meter.

Om u verder goed te informeren nog deze informatie:

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 – 1 (Winkelcentrum-Weezenhof) (archief)

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet geluidhinder ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 – 1 (Winkelcentrum- Weezenhof) (archief)