Categorieën
Nieuws Uncategorized

Verslag hoorzitting

Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden tussen de Belangenvereniging Weezenhof en de gemeente over de het bezwaarschrift dat ingediend was naar aanleiding van het besluit van 9 december 2022. Voor een volledige verslaglegging van de hoorzitting, lees verder via deze link.

Categorieën
Nieuws

Bezwaarschift WOO ontvangen

De gemeente heeft op 15 januari 2023 ons bezwaarschrift m.b.t. het WOO antwoord ontvangen. Hier kunt u de ontvangstbevestiging lezen.

Categorieën
Nieuws

Bezwaarschrift WOO-verzoek

De belangenvereniging constateert dat op een aantal
onderdelen van de reactie op ons WOO-verzoek de bijbehorende stukken met motivatie missen. Wat missen we?

 1. Het verslag van de eerste besloten vergadering van de Commissie Beeld-Kwaliteit (Cie BK).
 2. Helderheid over de inconsistentie in de advisering door de Cie BK.
 3. Informatie over het voortraject, voorafgaand aan de opstelling van een anterieure overeenkomst (AOK)
 4. Informatie over de keuze van de aantallen woningen en over een noodwinkel voor supermarkt LIDL.
 5. Een inzichtelijke onderbouwing van parkeerbehoefte en parkeerdruk.
 6. Een toereikende onderbouwing van windturbulentie, geluidsdruk en de luchtkwaliteit.

Daarom sturen we dit bezwaarschrift.

Categorieën
Nieuws

Reactie WOO verzoek

Op 9 december heeft de belangenvereniging een antwoord gekregen van de gemeente, op de door ons verstuurde Woo-verzoek (de Wet Open Overheid).

Om het zoeken en verwijzen enigszins te vergemakkelijken is hieronder een chronologisch overzicht van de verstrekte informatie gegeven, alsmede de paginanummer waarop het desbetreffende stuk begint in dit verzameldocument (het downloaden van deze 261 pagina’s kan even duren, het is ongeveer 54Mbyte groot).

2019

 • 27 februari, blz. 82: E-mail projectontwikkelaar over gesprek op 23 januari 2019.
 • 11 juni, blz. 74: Reactie gemeente op brief Bewonersplatform Weezenhof.

2020

 • 29 juni, blz. 92: Besluitenlijst herontwikkeling Winkelcentrum Weezenhof.
 • 5 oktober 5, blz. 6: Bijlage 3, Advies van Commisie Beeldkwaliteit.

2021

 • 3 februari, blz 226: Eerste concept AOK (Anterieure OvereenKomst)
 • 11 februari, blz 222: E-mail bespreking AOK.
 • 16 februari, blz 218: E-mail bespreking AOK.
 • 25 februari, blz 88: Stand van zaken en bespreekpunten..
 • 1 maart, blz. 86: Besluitenlijst, stand van zaken.
 • 4 maart, blz. 178: E-mail gewijzigde versie AOK Winkel- Centrum Weezenhof. en conceptversie AOK.
 • 25 maart, blz. 170: E-mail terugkoppeling CBK (Commissie Beeld-Kwaliteit) Weezenhof.
 • 29 maart, blz. 38: Bijlage 3,Commisie Beeldkwaliteit, Vooroverleg II
 • 13 april, blz. 166: Verzoek concept versie AOK.
 • 20 april, blz. ??: E-mail met vragen vragen AOK.
 • 25 mei, blz. 70: Reactie gemeente op Bewonersplatform Weezenhof.
 • 15 juli, blz. 100: bijlage 12. E-mail overeenkomst (AOK op blz. 102).
 • 26 augustus, blz. 46: Bijlage 4, Commissie Beeldkwaliteit, Vooroverleg III
 • 30 augustus, blz. 142: E-mail verzoek om op te schieten.
 • 25 augustus, blz. 144: E-mail AOK winkelcentrum Weezenhof.
 • 31 augustus, blz. 150: E-mail met update over overeenkomst.
 • 3 september, blz. 154: E-mail parkeerkelder wordt fietskelder.
 • 4 oktober, blz. 96: Bijlage 11, Besluitenlijst anterieure overeenkomst (AOK).
 • 21 oktober, blz. ??: bijlage 5: Reacties op de inloopavond winkelcentrum Weezenhof

2022

 • 14 februari, blz. 78: vergaderstuk wijkplatform ontwikkelaar en gemeente
 • 22 november, blz. 10: Bijlage 2 (Hoofdstructuur en ruimtelijke context)
 • 9 december, blz. 1: Antwoord Woo-verzoek winkelcentrum