Categorieën
Nieuws

Inspreken bij gemeenteraad

Vanavond, 17 mei 2023, is het zover, we kunnen inspreken bij de gemeenteraad vanaf 18.00u. Wie niet kan komen kan alsnog online meekijken, laat je interesse blijken en kijk hier mee!

De petitie nog niet ondertekend? Tot 15.00u kunnen we de laatste stand meenemen, maar ook later kan uw ondertekening nog steeds zinvol zijn, de gemeenteraad beslist immers pas later.

Categorieën
Nieuws

Beantwoording zienswijzen

Eenieder die een zienswijze heeft ingestuurd, heeft ondertussen ook een reactie van de gemeente mogen ontvangen, zoals bijvoorbeeld deze brief.

Afgelopen 4 april jongstleden is in de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 -1 (Winkelcentrum – Weezenhof) vastgesteld, zie hier het college- en het raadsvoorstel.

De antwoorden op alle 77 zienswijzen, die namens 97 bewoners, zijn ingediend zijn gecombineerd te vinden in deze zienswijze nota.

Voor meer gedetailleerde achtergrondinformatie zijn ook hier nog te vinden:

Categorieën
Nieuws

Zienswijzen ontvangen

Op 1 december 2022 heeft de gemeente de ontvangstbevestigingen verstuurd: onze zienswijzen worden in een reactienota samengevat en zal het college van hierop een inhoudelijke reactie geven.

De beantwoording van alle zienswijzen zal waarschijnlijk in januari 2023 gereed zijn. Daarna wordt het bestemmingsplan inclusief de reactienota aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.

We blijven u op de hoogte houden!

Categorieën
Nieuws

Zienswijze van de belangenvereniging

Op woensdag 12 oktober 2022 heeft de belangenvereniging haar zienswijze gestuurd naar de gemeenteraad van Nijmegen. Kees Teeken zal op 19 oktober (vanavond!) een toelichting geven op deze ingediende zienswijze. Kijk live mee vanaf 18.00u op deze link.

De link is ook toegankelijk via https://ris2.ibabs.eu/Nijmegen en vervolgens klikken op “Raadzaal (gespreksrondes) (Stadhuis – Raadzaal)”.

Categorieën
Nieuws Verkeer

Zienswijze geluidshinder

De toegelaten geluidshinder om het winkelcentrum Weezenhof wordt verhoogd van 48 naar 55dB. Wilt u daarop (ook) een zienswijze indienen? dan hebben we alvast een voorbeeld gemaakt:

Deze zienswijze kunt u afzonderlijk indienen, ongeacht of u al een zienswijze over de bouwmassa, parkeren, doorstroming en ontmoetingsplein heeft ingediend.

Ter informatie: geluidsoverlast kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid, zie dit artikel van de NRC. In Nederland liggen de normen helaas hoger dan het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Categorieën
Nieuws

Voorbeeld zienswijze

De gemeentelijke bouwplannen van het winkelcentrum staan online: raadpleeg vooral ook het tabblad ‘documenten‘ bij bovenstaande link.

Als goede start om zelf een zienswijze in te dienen (vroeger heette dat een bezwaarschrift) staat hieronder links naar een voorbeeld zienswijze.

U kunt zelf naar behoefte bezwaren toevoegen, wijzigen en/of verwijderen. Elke zienswijze vertegenwoordigt weer een unieke stem van de wijk, schroom daarom niet er een in te dienen.

Het indienen kunt u online doen door hier in te loggen met uw DigiD. Of u kunt het als brief sturen naar de gemeenteraad:

Gemeenteraad Nijmegen
Postbus 9105
6500HG Nijmegen

Neem de tijd om uw zienswijze zorgvuldig te formuleren, kom eventueel naar de dagdelen dat de belangenvereniging u aanbied om te helpen om het in te vullen. Stuur uw zienswijze wel op voor woensdag 2 november 2022.

Zoals aangegeven kunt u zelf de zienswijze indienen. Daarnaast zal de Belangenvereniging, namens alle leden, ook nog een zienswijze indienen.